INSPIRATION RAW MATERIALS REVIEW SOME FACTS

Tabac – Phả khói vào những vành tai

Quý bà mê bật lửa và gạt tàn Những năm tháng điên rồ 1920s – Les Années Folles* là lúc Paris thăng hoa về nghệ thuật. Những tâm hồn yêu tự do, yêu nghệ thuật bước qua những năm tháng chiến tranh tụ hội về Paris : Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Henry Miller, Salvador Dali, Luis Bunuel, …

Continue Reading