INSPIRATION

Editions de Parfums Frederic Malle, nhà xuất bản những ve lọ thơm “thất truyền”

Quý ông con nhà nòi và ký ức thơm lừng Tôi thích cách giới thiệu của Frederic Mallle về ông trong cuốn sách bản to ngạo nghễ nhiều hình minh hoạ với phong chữ đầy kiêu hãnh “De l’art du parfum”, hằn nhiều dấu môi đỏ mọng đầy gơi cảm. Ông xem cuộc hành trình …

Continue Reading