MARKETING

Ophone và Cyrano-Gửi mùi hương qua SMS và Máy xông tinh dầu thông minh

Cùng với SensorWake – đồng hồ mùi hương, Cyrano và Ophone là những thiết bị mở đầu cho phong trào Techno-Perfum. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành nước hoa trong những năm tới Ophone – Gửi mùi hương qua tin nhắn Năm 2014, Giáo sư Havard, David Edwards, trình làng chiếc Ophone, …

Continue Reading