INSPIRATION

Mùi của Nắng

Lúc nhỏ, mình hay vùi đầu vào đống quần áo khô vừa lấy từ sân nhà vào khi chúng còn ấm hơi mặt trời và thơm lựng mùi nắng. Thời ấy chưa có nước xả vải, bột giặt cũng chỉ có mùi nhẹ, nên mùi nắng hanh nồng thơm tho có chỗ trú chân. Những …

Continue Reading