INSPIRATION

Petrichor – Mùi của mưa

Chưa nơi đâu mình nghe được mùi của mưa rõ rệt như ở Việt Nam. Mưa rơi sau vừơn nhà, nghe tiếng lá chuối nặng trĩu nước mưa, lộp độp. Mưa rơi xứ Sài Gòn chật nít hơi người, quét sạch bụi đường. Môi bậm nhẹ rồi chuyển xuống vòm họng, gõ trên đầu lưỡi, …

Continue Reading