INSPIRATION PERFUMERS

LỘC ĐỒNG – Từ thuyền nhân đến nhà sáng chế bậc thầy

Loc Dong, the first Asian fine fragrance senior perfumer in the industry Lộc Đồng, nhà sáng chế nước hoa châu á đầu tiên trên thế giới. Thật là kỳ khôi khi mở đầu bài viết ca ngợi về một nghệ nhân nước hoa gốc Việt lại bằng tiếng Anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy câu dịch …

Continue Reading