REVIEW

Good girl CH – Work hard, play harder !!!

“Giày gót nhọn” được xây dựng trên hai “nguyên liệu” chính: Đen và Trắng.  White hay Light : Citrus, Pear, Jasmin, Juicy Red fruits, Tuberose, Fresh Rose, Musk, Cashmere. Black hay Dark : Tonka Bean, Vanille, Patchouli, Coffee, Cacao, Juicy Amber. Good Girl rất phức tạp. Tôi ngửi được rất nhiều notes tách biệt nhưng …

Continue Reading