INSPIRATION REVIEW SOME FACTS

Có một thế giới mùi hương thật khác sau COVID-19 ?

Gu mùi hương có liên hệ mật thiết với cảm xúc của con người. Với lối sống năng động của chúng ta 10 năm gần đây, COVID-19 không chỉ đơn thuần là một đại dịch, một cuộc khủng hoảng kinh tế nữa, mà nó còn là cuộc “khủng hoảng cảm xúc » cực lớn. Vậy …

Continue Reading