INSPIRATION

Editions de Parfums Frederic Malle, nhà xuất bản những ve lọ thơm “thất truyền”

Quý ông con nhà nòi và ký ức thơm lừng Tôi thích cách giới thiệu của Frederic Mallle về ông trong cuốn sách bản to ngạo nghễ nhiều hình minh hoạ với phong chữ đầy kiêu hãnh “De l’art du parfum”, hằn nhiều dấu môi đỏ mọng đầy gơi cảm. Ông xem cuộc hành trình …

Continue Reading
INSPIRATION RAW MATERIALS REVIEW

Tháng 5, người Pháp tặng nhau “Phong Linh Hương” và Câu chuyện về Diorissimo

Tôi gọi Hoa Linh Lan/Hoa Chuông (Muguet) là “Phong Linh Hương”, những chiếc chuông nhỏ trắng muốt mà chắc nhiều như tôi, phải lòng chúng trước khi thực sự được chạm tay vào. Lúc còn ở Việt Nam, tôi không say mê Hoa Diên Vĩ, Hoa Oải Hương, Hoa Mộc Tê hay Bồ Công Anh như nhiều …

Continue Reading