MARKETING SOME FACTS Strategy focus

Mọi copy đều hợp lệ trong ngành nước hoa ???

Hàng ngày các Công ty điều chế (Fragrance houses)…vẫn nhận những đơn đặt hàng từ Ấn độ, từ Trung Quốc,…. cho những sản phẩm mỹ phẩm có hương giống như Chanel n°5, như Mitsouko, như La vie est belle trong nước hoa hoặc sản phẩm dầu gội…Hay nhiều loại nước hoa trên thị trường ngửi …

Continue Reading