PERFUME VOCABULARY

Fragrance house/ Công ty điều chế nước hoa là gì ?

Fragrance house/Công ty điều chế nước hoa /Maison de composition de parfum:  là một công ty chuyên về điều chế hương, tập hợp 1 hay nhiều perfumers, làm nước hoa hay hương theo đơn đặt hàng. Các công ty điều chế nổi tiếng: Givaudan, Firmenich, Symrise, IFF, Mane,…. Tùy theo quy mô của từng công ty, …

Continue Reading