Some facts about perfumes

Cologne, Eau de toilette, Eau de Parfum, Le Parfum…chỉ khác nhau về nồng độ?

Giữa một rừng các phiên bản khác nhau của cùng một loại nước hoa chắc bạn cũng có ít nhất một lần băng khoăng về sự khác nhau đó. Tại sao các nhà lại làm rối loại người mộ điệu đến thế khi ra nào cơ mang: cologne, eau fraiche, eau, le parfum rồi extrait …

Continue Reading