REVIEW

MON GUERLAIN – Caramel và Lavande

Caramelized  Lavender Accord Lavande-Vanille (Oải hương- Vanille) trong Jicky (1889) huyền thoại là một trong nhữ nguồn cảm hứng của  Thierry Wasser, để tạo ra Mon Guerlain (theo Guerlain). Mon Guerlain mở đầu rất khác với những chai nước hoa nữ cùng thời với hương Lavande độc đáo. Hương trái cây phúc bồn tử Raspberry …

Continue Reading